Kdo hledá, najde...

Aktuality

26.2.2024

LPIS: Pásy kolem vod 2024

Vážení uživatelé, v LPIS je od ledna 2024 dostupná aktualizovaná vrstva předvymezených pásů kolem vod (PKV). Tato vrstva je důležitá pro vytvoření ochranného pásu podél vody na DPB se standardní ornou půdou v rámci celofaremní ekoplatby (NV 83/2023 Sb. § 13 odst. 10).

Vrstvu Pásů kolem vod (PKV) lze zapnout v LPIS v uzlu vrstev „Životní prostředí“ kliknutím na „žárovku“ Pásy kolem vod – základ. Pásy kolem vod – základní jsou v mapě zobrazeny červenou barvou. Fialovou barvou jsou v mapě zobrazeny prémiové pásy kolem vod (týká se jen žadatelů o prémiovou celofaremní ekoplatbu).

obr.0obr.1

 Obr. Základní pásy kolem vod v mapě

Doporučujeme si zkontrolovat vymezení na Vašich DPB i po provedení aktualizace DPB (mimořádná aktualizace či uživatelské změny). Může se stát, že hranice DPB se „přiblíží“ k vodnímu útvaru a PKV bude dodatečně vymezen.

Přehled vymezených pásů kolem vod na DPB naleznete v LPIS v tiskách v informativním tisku č. 35. Základní pásy kolem vod jsou v první tabulce, která může být rozložena na více stránek (podle počtu DPB a pásů). Prázdný tisk neznamená chybu, ale stav, kdy na Vašich DPB není vymezen žádný pás kolem vody. Obdobně v tisku může být uvedeno pouze vymezení prémiových pásů kolem vody, pokud není vymezen žádný základní pás kolem vody.

  • Obr. Příklad prázdného tisku – není vymezen žádný pás

Obr. Příklad prázdného tisku – není vymezen žádný pás

 

  • obr.3

Obr. Příklad tisku pouze s prémiovými pásy kolem vod. Pokud jste žadatelem o základní celofaremní ekoplatbu,

tak není potřeba vytvářet žádný pás kolem vody.

 

  •                            obr.4

Obr. Příklad tisku s přehledem základních pásů kolem vod. Některé vznikly později než 1. 1. 2024 aktualizací DPB.

V případě, že už máte zasetou plodinu a pás kolem vody byl na DPB vymezen až po zasetí plodiny:

  • z důvodu aktualizace vodních útvarů nebo
  • z důvodu aktualizace DPB

a pás není možné dodatečně na DPB vytvořit, kontaktujte prosím helpdesk@mze.gov.cz s žádostí o pardon PKV. V žádosti uveďte prosím identifikaci DPB (čtverec a zkrácený kód) a pásů, kterých se žádost týká.

Pokud pás kolem vod bude pardonován, tak nemusí být na DPB v roce 2024 vytvořen a samozřejmě tedy deklarován v žádosti.

PKV lze pardonovat i zpětně po podání žádosti (žádost lze odeslat i přes chybu chybějící deklarace PKV). Pardon lze rovněž zpětně zrušit, pokud bude zjištěno, že v žádosti byly uvedeny nepravdivé údaje. Udělený pardon je platný pouze pro dotační rok 2024. PKV bude nutné vytvořit na DPB a deklarovat v následujícím roce, pokud bude na DPB vymezen.

Jestliže máte pochybnosti ohledně vymezení vodního útvaru (např. nejedná se o stálý vodní tok, ale o občasný), tak „chybu“ ohlásíte prostřednictvím geoportálu ČUZK : Geoprohlížeč (cuzk.cz)

Vlevo nahoře v menu je potřeba vybrat položku Hlášení chyb

Vpravo se pak objeví okno pro zadání chyby – je nutné lokalizovat chybu pomocí tlačítka a kliknutím do mapy, vybrat datovou sadu ZABAGED, popsat chybu, uvést kontaktní údaje a odeslat.

obr.3

Až Vám přijde oznámení z ČUZK, že vodní tok byl aktualizován (byl zrušen či byla změněna jeho kategorie na občasný nebo podzemní), tak rovněž kontaktujte helpdesk@mze.gov.cz s žádostí o pardon pásu pro rok 2024.

V LPIS se aktualizuje vrstva vodních toku 1x ročně začátkem ledna. Ohlášené chyby, jejichž reklamace bude ČUZK uznána, se v LPIS projeví až v následujícím roce. Do té doby bude pás pro dotační rok 2024 pardonován na základě výše uvedené žádosti.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte helpdesk@mze.gov.cz.