Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.3.2021

Krajinné prvky kolem nás

Různorodost krajiny naší planety poskytuje pestrou škálu podmínek pro život lidí na zemi. Lidská populace
díky tomu prožívá nespočet životních příběhů naplněných originálními prožitky. Malebnost české krajiny, o
které jsme si četli často v čítankách, upoutává naši reálnou pozornost postupem času méně a méně. Současná
zemědělská krajina má převážně produkční funkci a její podoba je z velké části odrazem tržního způsobu života,
motivovaným převážně honbou za finančními prostředky.

Celé znění ZDE