Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.5.2017

Konference: Zemědělství 2017

Zemědělství 2017

Kdy: 13. června v 8:00 hod

Kde: Top Hotel Praha

(Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov)

8:00-9:00 – registrace + coffee break

9:00 – 9:15 – úvodní slovo: Ing. Martin Pýcha – předseda Zemědělského svazu ČR

9:15 – 9:30 – úvodní slovo: Bohumír Dufek – člen evropského hospodářského a sociálního

výboru a předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy

9:30-11:00

Vlastnictví zemědělské půdy v ČR (budoucnost, předkupní právo…)

 Ing. Jan Hajda – senátor

 JUDr. Stanislav Marchal/ Mgr. František Korbel, Ph.D.

 Ing. Josef Kolář – předseda ZD Petřín

 Ing. Svatava Maradová, MBA – ředitelka Státního pozemkového úřadu

 Ing. Jaromír Řezáč – předseda ZOD Agrispol a místopředseda ZS ČR

11:00-12:30

Vliv inovací a výzkumu na budoucnost zemědělství (zemědělství 4.0.)

 Ing. Lukáš Jurečka – ředitel Pooslaví Nová Ves

 Ing. Jiří Šír – náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství ČR

 Ing. Pavel Sekáč – náměstek pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR

 Prof. Ing. Tlustoš, CSc. – děkan Fakulty agrobiologie, potravinářských a přírodních

zdrojů ČZU

 Ing. Jiban Kumar, Ph.D. – náměstek pro hlavní činnost Výzkumného ústavu rostlinné

výroby, v. v. i.

12:30 – 13:30 Oběd

13:30-15:00

Fungování nevládních organizací v zemědělství

 Ing. Martin Pýcha – předseda Zemědělského svazu ČR

 Ing. Zdeněk Jandejsek CSc. – prezident Agrární komory ČR

 Ing. Jiří Šír – náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a

ekologického zemědělství Ministerstva Zemědělství

 Ing. Miroslav Buchta, místopředseda Českomoravského svazu zemědělských

podnikatelů

 Oldřich Přibík – šéfredaktor Odborného a stavovského týdeníku Zemědělec

15:00-15:30 – odpolední coffee break

15:30-17:00

Budoucnost českého zemědělství. Jaké je a kam směřuje

 Ing. Martin Pýcha – ZSČR

 Ing. Marian Jurečka – ministr zemědělství

 Ing. Zdeněk Jandejsek CSc. – prezident Agrární komory ČR

 Ing. Jaroslav Vaňous – předseda ZD Sloupnice

 Ondřej Adamčík – autor projektu Mladí zemědělci

Moderátor Ing. Vladimír Pícha