Kdo hledá, najde...

Aktuality

27.4.2017

Konference: Voda v urbanizované krajině

Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1, Místnost: 319
Datum: 13. června 2017
Registrace: od 8:30 hod.
Zahájení konference: 9:00 hod.
Předpokládaný konec: 16:00 hod.

Program:

Vodní stres 
Ing. Jan Čermák
, předseda Asociace pro vodu v krajině ČR


Zasakování vody v půdě

Ing. Jan Vopravil Ph.D.
,vedoucí Oddělení Pedologie a ochrana půdy, VÚMOP


Dotace na „dešťovku“

Ing. Jan Kříž
, náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP

Rizika využívání vyčištěné odpadní vody v zemědělství
RNDr. Pavel Punčochář CSc.
, vedouví Sekce vodního hospodářství, MZe


Hospodaření se srážkovou vodou, decentrální čištění vod

doc. Ing. David Stránský Ph. D.
, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT


Šedé vody v praxi

Ing. Karel Plotěný
, oddělení výzkumu firmy ASIO, spol. s ro.
Přístup měst ke srážkové vodě a význam modro zelené infrastruktury
Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH s.r.o

Kontakt:

Radek Adámek
manažer konference
radek.adamek@bidservices.cz
222 780 147
www.bids.cz/voda