Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.11.2021

Konference ÚKZÚZ – Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin

Pozvánka na konferenci věnovanou tématu Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin, kterou Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský připravuje.

Konference se uskuteční 2. 2. 2022Univerzitním kampusu Bohunice, Brno.

Podrobné informace budou zveřejňovány na webových stránkách a FB https://www.facebook.com/ukzuz.cz/