Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.2.2023

konference Pocta rostlinám

Konference Pocta rostlinám je volné navázání na cyklus konferencí věnovaný živlům, vodě, půdě, ohni a vzduchu, lidem. Konferencí se chceme pozvednout význam rostlinné říše, která bývá zcela neprávem většinou společnosti opomíjena. Budeme „zkoumat“, jestli rostliny cítí, mají svou duši, jsou inteligentní, každopádně nám přinášejí obživu, radost, život.

25. 2. 2023, klášter sv. Voršily v Kutné Hoře

Program
10:00 Slavnostní zahájení, starosta Kutné Hory Lukáš Seifert
10:05 Preludium – Jaroslav Lenhart – Lukáš Rudolfský
10:10 Duše Rostlin – Radomil Hradil
11:00 Rostliny a člověk ku vzájemné podpoře – Jaroslav Lenhart
11:15 Květiny, dar vůně – Zbyněk Šedivý
11:45 Mají rostliny svá práva? (Rheinauské teze) – Alena Malíková
12:00 Společný oběd + diskuze
13.00 Rostlinná neurobiologie – prof. František Baluška
13:50 Rostliny a Bytostná říše – Jan Mojžíš
14:20 Rostliny a lidé – Aleš Svoboda
15:00 Odpolední Symposium

Slovem a tóny provází: Lukáš Rudolfský a Jaroslav Lenhart

Na setkání s Vámi se těší:
Alena Malíková, Radomil Hradil, Jaroslav Lenhart, Lukáš Rudolfský

Vložné na oběd 250 Kč

Potvrzení účasti na:
jadernicka@gmail.com, tel: +420 604 905 611
lukas.rudolfsky@vinokutnahora.cz, tel: +420 736 536 488

Akce se uskuteční za podpory: PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, města Kutné Hory, České konference, společnosti Vinné sklepy Kutná Hora
Ilustrace: Hana Richterová (kombinovaná technika – akvarel, kvaš, koláž)