Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.8.2022

Konference: Biopotraviny ve veřejném a školním stravování

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství pořádá 18. 10. 2022 konferenci Biopotraviny  ve veřejném a školním stravování.

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

Veřejné stravování bude mít klíčovou roli při naplňování cíle strategie „z farmy na vidličku“ (Farm to Fork), dosáhnout 25 % rozlohy zemědělské půdy v EU v ekologickém režimu hospodaření do roku 2030 i při naplňování cíle Akčního plánu Ekologického zemědělství ČR 2021-2027, dosáhnout 5% podílu biopotravin ve veřejném stravování do roku 2027.

Cílem konference je proto učinit první krok k přípravě na požadavky legislativního rámce Evropské unie (EU) o udržitelných potravinových systémech (SFS Law) v České republice a otevřít dialog mezi aktéry trhu.

Program konference