Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.9.2020

Konference Agrolesnictví – příležitost pro evropskou krajinu a zemědělství

KDY: ČTVRTEK 24. 9. 2020 ve 14 hodin

KDE: V PAVILONU TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE
V MÍSTNOSTI Č. 128, KAMÝCKÁ 129, 165 00 PRAHA 6 – SUCHDOL

Konference je závěrečným vyústěním evropského projektu AGFOSY, jehož je Asociace soukromého zemědělství ČR hlavním koordinátorem. Tento agrolesnický projekt má za cíl seznámit primárně zemědělce, ale také specialisty
z řad státní správy, výzkumné a akademické pracovníky a laickou i odbornou veřejnost, jakým způsobem lze
efektivně kombinovat pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Ve spolupráci s Českým spolkem pro agrolesnictví a dalšími partnery z pěti evropských zemí (Belgie, Francie, Maďarska, Slovenska, Španělska) byly během dvouletého období vytvořeny vzdělávací materiály a zpracovány příklady farem, kde se podařilo agrolesnické prvky úspěšně využít a které budou na konferenci prezentovány. Studijní materiály a metodické listy zpracované v rámci projektu budou dále volně k dispozici všem zájemcům o problematiku agrolesnictví.

Pozvánka s programem ZDE