Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.3.2018

KOMPENZACE ZA SUCHO od 15.3.2018 do 4.4.2018

Na základě jednání uskutečněného na Ministerstvu zemědělství dne 8. ledna 2018 bylo připraveno a schváleno upravené znění „Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017“ (pod č.j. 6872/2018-MZE-17221). 
Současné znění uvedených zásad řeší pouze část kompenzace za krmné plodiny a je zde zachován původně předpokládaný termín podávání žádostí, tj. od 15. března do 4. dubna 2018.
Aktualizovanou verzi naleznete na internetových stránkách
https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2017
Řešení kompenzace škod na tržních plodinách bude schváleno a publikováno okamžitě po definitivním ověření možnosti využití portálu Intersucho pro tento typ plodin.