Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.7.2024

Kolky odcházejí do historie a jako platidlo končí!

Vážení vinaři,

v souvislosti se schválením ozdravného (tzv. konsolidačního balíčku) za účelem snížení rozpočtových deficitů v České republice dojde od 01. 01. 2025 ke zrušení plateb prostřednictvím kolkových známek. Kolkovými známkami již nebude možné platit správní a soudní poplatky. Ve vinařském prostředí to znamená, že od 01. 01. 2025 nebude možné kolky platit procesy spojené s ověřováním hroznů a zatřiďováním vín v Komisi Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „SZPI“).

Inspektorát SZPI v Brně na tuto skutečnost reaguje a již v letošním vinařském roce bude možné správní poplatky spojené s ověřováním hroznů hradit bezhotovostní platbou na účet. Platby bude možné provádět na základě výzvy k uhrazení správního poplatku, kterou bude SZPI odesílat výrobcům a pěstitelům hroznů na základě vystaveného potvrzení důvěrníka. Pokud nebude správní poplatek na základě doručené výzvy uhrazen, tak nebude možné proces ověřování hroznů dokončit, a tedy i vystavit samotné ověření. Hrazení poplatku na základě výzvy k úhradě není na Komisi SZPI žádnou novinkou, je již hojně využíván při zatřiďování vín a není se tedy rozhodně čeho obávat.

Je ovšem nutné upozornit, že kombinace plateb (kolkem a bezhotovostním převodem) v rámci jednoho ověření nebude možná. Výrobce vína či pěstitel se musí předem rozhodnout, kterou formu úhrady využije. Každý má tedy dostatek času se rozmyslet, zda bude své finanční prostředky investovat do nákupu kolkových známek a následně řešit jejich odkup v případě, že všechny v letošním roce nevyužije nebo bude pohodlně využívat bezhotovostní převod.

Přeji všem krásné letní dny a následně úspěšnou kampaň!

Ing. Ondřej Chloupek  

vedoucí odboru kontroly vína

tajemník Komise pro hodnocení a zatřiďování vína