Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.2.2024

Klimatická změna a zemědělství, hospodaření na orné půdě v EZ – odborné školení k provádění opatření EZ dle NV 81/2023 Sb.

Pozvánka na odborné školení EZ na téma Klimatická změna a zemědělství (příčiny, dopady a adaptace) a Hospodaření na orné půdě v EZ (osevní postupy, hlavní plodiny, meziplodiny a víceleté pícniny)

Místo konání akce: Náměšť nad Oslavou

Datum: pátek 1.3.2024

Základní informace

Program

Registrace