Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.5.2023

Katalog technologií a postupů precizního zemědělství pro ekologické zemědělství

ČTPEZ ve spolupráci s Czech Organics vydala publikaci, jejímž cílem je pomoci ekologickým zemědělcům porozumět principům precizního zemědělství, představit vybrané inovativní technologie a podpořit implementaci těchto postupů do jejich zemědělské praxe.

Výnosy plodin pěstovaných v systémů ekologického zemědělství (EZ) jsou průměrně o 20–25 % nižší než v konvenčních systémech. Při dodržení správných agrotechnických postupů a vhodných agrotechnických zásahů, mohou výnosy EZ dosahovat výnosů konvenčních. V katalogu jsou podrobně rozebrána témata: precizní zpracování půdy a příprava půdy; mechanická regulace plevelů v porostním období; mechanická regulace plevelů v mimoporostním období – falešné seťové lůžko; optimalizace půdních bloků; zakládaní biologicky rozmanitých porostů krycích a hlavních plodin a několik doplňkových témat: skladování produkce, sklizeň, včasná detekce škodlivých faktorů, koloběh živin v ekologickém zemědělství a variabilní aplikace tuhých statkových hnojiv.

Katalog technologií a postupů precizního zemědělství pro ekologické zemědělství

Zdroj: ČTPEZ