Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.10.2022

Již 9 zemí EU má schválenu strategii SZP 2023+, nově Rakousko s Lucenburskem

Evropská komise zveřejnila na svém webu formálně schválené strategické plány SZP

Následující odkazy vás zavedou na webové stránky zemí EU, kde lze nalézt formálně schválené strategické plány SZP:

Španělsko 

Dne 31. srpna 2022 schválila Evropská komise španělský strategický plán SZP, který je jedním z prvních členských států, které tento plán schválily.

STRATEGICKÝ PLÁN ŠPANĚLSKÉ SZP (PEPAC)

Přílohy PEPAC

Rozhodnutí o schválení Komisí

Francie

Společná zemědělská politika 2023–2027: schválení národního strategického plánu Evropskou komisí pdf – 981,23 kB

Nahlédněte do dokumentů Strategického plánu SZP (NHP)

Portugalsko

Konečná verze SZP (Portugalsko) – schválena 31. srpna 2022

Rakousko

Polsko

Finsko

Dánsko

Irsko

Lucembursko

Za úplnost informací uvedených v propojených dokumentech odpovídají výhradně příslušné vnitrostátní orgány.

Jakmile budou schválené strategické plány SZP zveřejněny na národních webových stránkách, zobrazí se odkazy pro každou zemi.

Zdroj: ČMSZP