Kdo hledá, najde...

Aktuality

16.12.2016

Jeteloviny a trávy 2016

Po pěti letech opět předkládá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně (Národní odrůdový úřad) Přehled odrůd jetelovin a trav, informující o nových odrůdách, které byly během tohoto období zapsány do Státní odrů dové knihy. Cílem této publikace je zajistit pěstitelům informovanost a usnadnit orientaci při volbě vhodné odrůdy pro různé způsoby využití. Veškeré údaje, uvedené v Přehledu odrůd, jsou odvozeny ze souhrnných výsledků víceletých registračních pokusů

Ke stažení ZDE nebo v sekci publikací ke stažení.