Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.2.2017

Jaké bude zemědělství po roce 2020? Řekněte si své také!

Oficiální diskuse o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) po roce 2020 byla zahájena.  Prvním formálním krokem Evropské komise (dále jen „EK“) je spuštění veřejné konzultace k této problematice. Tato konzultace má do jisté míry určit budoucí směřování SZP a jejích změn.

Zahájení bylo spuštěno 2. února 2017 a bude trvat po dobu 12 týdnů. Dotazník je k dispozici na webových stránkách https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP.

Dopis náměstka pro řízení příslušné sekce MZe ing. Pavla Sekáče

Do diskuze se můžete zapojit i vy!

Česká verze dotazníku je dostupná na https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e91ba0bf-c5d1-49ac-a71e-45441758180d?draftid=3cc0f16b-7faf-4741-88af-96aab47df0ab&surveylanguage=CS