Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.2.2022

Jak bude pomáhat nová Společná zemědělská politika?

Mladým zemědělcům usnadní začátky.
Ministerstvo zemědělství usnadní mladým zemědělcům začátky jejich podnikání tím, že jim poskytne grant na realizaci podnikatelského plánu. Podpoří např. stavební práce, nákup zemědělských staveb, pozemků, technologií, speciálních mobilních strojů apod. Důraz bude kladen na přidanou hodnotu podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti podniku v podobě zpracování vlastní produkce, na které poskytne navýšenou sazbu dotace. Oproti programovému období 2014–2022 bude podpora poskytována formou jednorázové částky po schválení podnikatelského plánu.