Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.2.2022

Jak bude pomáhat nová Společná zemědělská politika

Péče o životní prostředí
Ekologické zemědělství bude zvýhodněno v prvním i druhém pilíři SZP. Malí a střední, ale i velcí zemědělci, kteří se zapojí do ekologického zemědělství, budou díky kombinaci všech podpor moci čerpat až 20 tisíc korun na hektar. Cílem je podporovat ochranu vody, půdy a pestřejší krajinu. Podporovány tak budou i pozemkové úpravy či precizní zemědělství v ekoplatbě. Ekoplatba, jako nový nástroj, zajistí doplňování kvalitní organické složky do půdy, podpoří mozaikovitost krajiny a přispěje k vyšší ochraně vodních toků. Omezení plochy plodiny nově na 10 hektarů na silně erozně ohrožených plochách doplní již praktikované protierozní postupy a zajistí účinnější ochranu půdy.