Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.2.2022

Jak bude pomáhat nová Společná zemědělská politika

Modernizace a inovace
Strategický plán SZP bude v oblasti investic cílit zejména na malé a střední zemědělské a potravinářské podniky. Současně budou upřednostňovány projekty, které mají pozitivní vliv na dobré životní podmínky zvířat (například modernizace stájí), zmírňují negativní dopady změny klimatu či podporují udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. Významná je i podpora inovací v této oblasti. Nadále bude Ministerstvo zemědělství podporovat investice v lesním hospodářství, které posilují produkční i mimoprodukční funkce lesů a zlepšují odezvu na výskyt kalamit v lesích. Pokračuju v podpoře nákupu technologií pro hospodaření v lese, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, investic do lesních školek, do technologií pro základní zpracování dřeva a investic do lesnické infrastruktury za účelem řešení dopadů kůrovcové kalamity a zpřístupnění lesních porostů.