Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.8.2017

Investiční příležitost: OP PIK – fotovoltaiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu přináší program „Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.“

V rámci aktuálně vyhlášené výzvy tohoto operačního programu, totiž mají možnost žádat rovněž zemědělští podnikatelé. A to konkrétně v programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Podpora je poskytována na instalaci fotovoltaických systémů a instalaci fotovoltaických systémů, včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Příjem žádostí probíhá do 16. října 2017.

Pro více informací  Vám doporučujeme navštívit stránky MPO:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/uspory-energie—fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu—i–vyzva—229589/