Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.2.2023

Instrukce pro zadávání veřejných zakázek v rámci zemědělských národních dotací

Dovolujeme si upozornit žadatele, že Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších  předpisů č. j. MZE-39399/2022-13111 nově obsahují v kapitole 2. i ustanovení ohledně zadávání veřejných zakázek, které je upraveno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Žadatel, který je zadavatelem podle § 4 ZZVZ, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh náležitě dokladuje podle tohoto zákona. V případě porušení podmínek vyplývajících ze ZZVZ, nebudou žadateli uznány veškeré náklady vztahující se na daňové doklady k příslušné veřejné zakázce.

Vzhledem k účelu dotace, předmětu dotace, typu žadatele a výši dotace lze však dovodit, že se ZZVZ
zpravidla nebude vztahovat na následující dotační programy (pokud není žadatel veřejným zadavatelem):
1.D., 1.I., 1.R., 1.V., 2.A.1, 3.a., 3.b., 3.c., 3.d., 3.e., 3.h., 3.i., 8.F.c, 8.F.d., 9.A.a.1.a., 9.A.a.2.a., 9.A.b.1., 9.A.b.3., 9.A.b.4., 9.A.c., 9.F.e., 9.F.i., 9.E., 9.F.m., 9.H., 10.D., 10.E.d., 13., 15., 17.A., 17.B., 18.B., 19.C.a., 19.C.b.2., 20.A., 20.B., 20.C., 20.D., 20.E., 23.A. a mimořádných dotačních programů dle Rámcového programu řešení rizik a škod v zemědělství.

Celé znění ZDE