Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.9.2022

Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP

Tematické brožury, které obsahují popis podmínek jednotlivých intervencí dle aktuálního znění Strategického plánu SZP před jeho předložením Vládě a Evropské komisi. Konkrétní podmínky podpor budou obsaženy v příslušných nařízeních vlády a Pravidlech pro žadatele.

K DZESům i Ekoschématům budeme pro členy Svazu PRO-BIO dělat speciálně školení, jakmile budou pravidla kompletní. Budeme je informovat. Sankce za nedodržení DZES nebudou uplatňovány zpětně tj. pokud aktuálně například sejí ozimy, tak nemusí mít strach, že by nedoDrželi DZES platný od roku 2023. Pravidla se budou týkat až jařin.