Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.9.2020

Informace pro žadatele v rámci dotačních programů 8.F., 20.A., 20.B., 20.C. a 20.D. – Převod a úmrtí

V případě, že v průběhu sledovaného období došlo u žadatele k převodu, nebo k úmrtí žadatele a nabyvatel dosud Státní zemědělský intervenční fond neinformoval (nepodal formulář a relevantní doklady k převodu/úmrtí), je zapotřebí neprodleně provést nahlášení této situace skrze formuláře pro převod nebo ohlášení vyšší moci úmrtí žadatele. Navíc je nutné k těmto formulářům přiložit i veškeré relevantní přílohy.

Celé znění ZDE