Kdo hledá, najde...

Aktuality

23.7.2020

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností – nedodržení termínu seče a zasetí letní meziplodiny

Na základě množících se dotazů veřejnosti sdělujeme, že v případě zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrných dešťových srážek a s tím spojené nedodržení podmínky termínu seče do 31. 7., termínu zasetí letní meziplodiny do 31. 7. a termínu zasetí letní varianty zlepšující netržní plodiny v rámci opatření Ekologické zemědělství do 31. 7., může žadatel tuto skutečnost oznámit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“).

Celé znění ZDE