Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.11.2021

Informace pro žadatele ohledně ukončení dodatečného doporučování ze zásobníku 10. a 11. kola (vybraných operací/záměrů)

Ministerstvo zemědělství oznamuje, že s ohledem na stav čerpání rozpočtu je ukončeno doporučování projektů ze zásobníku projektů dle kap. 5.8 Obecných podmínek Pravidel, kterými se kterými se stanovují podmínky pro  poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, v případě následujících
operací/záměrů 10. kola příjmu žádostí:

Celé znění ZDE