Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.5.2023

Informace pro žadatele – Ochranné pásy podél vod

Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro jednu z povinností Základní celofaremní ekoplatby – založení ochranného pásu podél vod.

Porost ochranného pásu

Žadatel na ochranném pásu podél vod v rámci základní i prémiové ekoplatby zajistí od 1. června do 31. října souvislý porost trávy čeledi lipnicovité, její směsi nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s některou z plodin: čičorka, chrpa, jestřabina, jetel plazivý, jitrocel, kmín, řebříček, štírovník, tolice dětelová, úročník, vičenec, vikev, přičemž podíl těchto plodin v porostu nepřesáhne 10 % ve směsi.

Porost ochranného pásu podél vod musí být odlišný od hlavní plodiny, se kterou pás sousedí.

K založení porostu není povinně vyžadované certifikované osivo, plodinová skladba se hodnotí vizuálně při kontrole na místě.

Porost ochranného pásu může být založen také s krycí plodinou, kterou je ale nutné sklidit do 1. června.

Využití ochranného pásu jako neprodukční plochy

Ochranné pásy podél vod lze využít pro splnění procentuálního podílu neprodukčních ploch. V takovém případě může proběhnout povinná údržba do 31. srpna jednou z následujících možností:

  • sečí od 16. července do 31. srpna (dřívější termín seče by byl porušením zákazu produkce na neprodukční ploše) nebo
  • mulčováním od 1. června do 31. srpna

Plochu pouze „předkresleného“ pásu, pro kterou byla využita výjimka již založeného porostu plodiny a pás tak založen v terénu nebyl, není možné zahrnout do neprodukčních ploch.

Ochranné pásy podél vod se primárně předpokládá využívat jako neprodukční plochu, nicméně je možné ho využít také jako produkční plochu. V takovém případě je potřeba v rámci deklarace neprodukčních ploch naplnit požadované procento dalšími neprodukčními prvky, tzn. výměra ochranných pásů je již nad rámec stanoveného minimálního procenta neprodukčních ploch. V opačném případě bude ochranný pás podél vody hodnocen jako plocha neprodukční.

Zdroj: ČMSZP