Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.3.2020

Informace pro žadatele o Zemědělské národní dotace, kteří podávali žádost pro rok 2020 v listinné podobě

Žadatelé, kteří si v letech 2017, 2018 a 2019 podali motivační formulář či předběžnou žádost o Zemědělské národní dotace (dále jen „ZND“) pro rok 2020 v listinné podobě nebo v roce 2019 podali žádost o ZND pro rok 2020 v listinné podobě, jsou povinni doplnit kontaktní údaje a bankovní spojení k registračnímu číslu žádosti o ZND na Portálu farmáře SZIF. Stejně tak je nutné, aby žadatel podal formulář Prohlášení o kategorii podniku.

Celé znění ZDE