Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.6.2020

Informace pro žadatele o Zemědělské národní dotace, kteří podávali žádost pro rok 2020 v listinné podobě (týká se DP 8.F., 20.A., 20.B., 20.C. a 20.D.)

V Praze dne 15. června 2020
Žadatelé, kteří si v letech 2018 a 2019 v rámci dotačních programů 8.F., 20.A., 20.B., 20.C., 20.D. podali předběžnou žádost/žádost o dotaci na Zemědělské národní dotace (dále jen „ZND“) pro sledované období 2020 v listinné podobě, jsou povinni doplnit kontaktní údaje a bankovní spojení k registračnímu číslu žádosti o ZND na Portálu farmáře SZIF. Stejně tak je nutné, aby žadatel podal formulář Prohlášení o kategorii podniku.

Celé znění ZDE