Kdo hledá, najde...

Aktuality

5.6.2024

Informace pro žadatele o možnostech zvýraznění drátěných oplocenek

Informace pro žadatele o možnostech zvýraznění drátěných oplocenek v rámci intervencí 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch, 39.73 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a 44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin

Rádi bychom informovali žadatele, kteří budou v rámci 2. kola příjmu žádostí podávat žádost o dotaci na intervence 38.73, 39.73 a 44.73 financované v rámci Strategického plánu SZP ohledně možností zvýraznění drátěných oplocenek.

V územích s ochranou tetřevovitých ptáků je podporováno přednostně využití dřevěných (laťových) oplocenek. Pokud bude žadatel u těchto intervencí požadovat financování drátěné oplocenky, která se nachází v oblasti, resp. v katastrálním území (viz příloha Pravidel), s ochranou tetřevovitých jakoukoliv částí, musí být zvýrazněna po celém obvodu. Pouze takovou oplocenku lze zahrnout do způsobilých výdajů.

Souhrnné informace ZDE