Kdo hledá, najde...

Aktuality

5.3.2019

Informace pro žadatele EZ – novela nařízení vlády M11

Dne 1. března 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 57/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními.

Celé znění ZDE