Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.3.2022

Informace pro žadatele Národních dotací k dotačnímu programu 17. pro rok 2022

V Praze dne 22. března 2022

Dne 1. 4. 2022 bude spuštěna funkcionalita Portálu farmáře SZIF pro příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci dotačního programu 17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2022.

Příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci začíná od 1. 4. 2022 a končí 30. 4. 2022 včetně.

Na Portálu Farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení → složka 17 → složka Příručky → je k dispozici příručka pro žadatele k podání žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci.

Příručka pro žadatele je také k dispozici na webových stránkách SZIF (szif.cz) → SZIF POSKYTUJE → Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 17 → KE STAŽENÍ →Příručky.