Kdo hledá, najde...

Aktuality

16.6.2020

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

V Praze dne 16. června 2020
Tímto bychom chtěli všechny žadatele, kteří podali do 15. 6. 2020 Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy za rok 2020, informovat o nabytí účinnosti vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánu rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (dále jen „vyhláška č. 298/2018 Sb.“) k 1. 1. 2019, která nahrazuje vyhlášku č. 83/1996 Sb.

Celé znění ZDE