Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.12.2022

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Žadatelé PUZČ HRDP, kteří byly zařazení do programu dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, již nepodávají žádost o dotaci, jelikož uběhla doba pro poskytování nároku na dotaci v rozsahu 15 kalendářních let.

Žádost o proplacení podávají pouze žadatelé v rámci opatření PUZČ EAFRD, se kterými byla v předchozích kalendářních letech uzavřena Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (2007-2013) pro opatření „I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti“ dle Pravidel.

Celé znění ZDE