Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.11.2020

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti

V Praze dne 18. listopadu 2020

Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)

Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova – opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2021 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.

Celé znění ZDE