Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.10.2023

Informace pro žadatele k opatření Agrolesnictví 42.73 (SZP 2023-2027)

Tímto bychom chtěli všechny žadatele, kteří podali do 30. 9. 2023 Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření Agrolesnictví pro rok 2023, informovat o možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému (dále jen „ALS“) a žádosti o zařazení k poskytnutí dotace na péči o agrolesnický systém, pro rok 2023.

Žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému a žádost o zařazení k poskytnutí dotace na péči o ALS, je možné podat výhradně prostřednictvím Portálu farmáře SZIF (Nová podání/ Lesnictví/ ZZP a ALS 2023 – žádost o dotaci a zařazení do opatření/ Aplikace LPIS pro přípravu deklarací pozemků – Agrolesnictví).

Žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému a žádost o zařazení k poskytnutí dotace na péči o ALS lze řádně podat nejpozději do 30. listopadu 2023 v souladu s nařízením vlády č. 140/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Agrolesnictví (dále jen „nařízení“).

Celé znění ZDE

Zdroj: SZIF