Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.8.2021

Informace pro žadatele k DP 3.a. – potvrzení ÚKZÚZ

V Zásadách pro rok 2021 u DP 3.a. došlo k úpravě znění podmínek vztahujících se k 5-letému závazku uvedených v bodě 5 písm. p) a q).

Celé znění ZDE