Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.10.2020

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 8.F. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže

V Praze dne 7. října 2020

Od 1. 10. 2020 mají žadatelé k dispozici na webových stránkách SZIFu přílohy „Vzory Potvrzení KVS SVS“ pro jednotlivé podprogramy v rámci dotačního programu 8.F. (8.F.a., 8.F.b., 8.F.c.), které jsou povinnou přílohou při podávání Formuláře na prokázání nároků na dotaci. Potvrzení jsou vystavována KVS SVS za každý kraj zvlášť, dle příslušnosti daného hospodářství ke konkrétnímu kraji. V případě, že žadatel má svá hospodářství umístěná ve více krajích, MUSÍ DOLOŽIT všechna relevantní potvrzení jako přílohu podání Formuláře na prokázání nároků na dotaci.

Příklad: Žadatel má celkově 3 hospodářství, která jsou umístěna ve třech různých krajích. V tomto případě bude mít žadatel vytištěná tři Potvrzení KVS SVS, pro každé hospodářství zvlášť v návaznosti na příslušnou Krajskou veterinární správu. Následně tato potvrzení žadatel doloží přes Portál farmáře na SZIF jako povinou přílohu Formuláře na prokázání nároků o dotaci.