Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.4.2023

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže pro sledované období 2023

Od 21.04.2023 mohou žadatelé zadávat do aplikace ČÍSELNÍKY údaje o svých hospodářství a do APLIKACE PRO PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍ DOKLADŮ daňové a účetní doklady k dotačnímu
programu 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže.

Žadatel nemůže uplatnit stejný účetní doklad na podprogram 20.B.a. kategorii Výkrm a odchov drůbeže
na podestýlce a zároveň 20.B.f. kategorie Kachny výkrm. Žadatel tedy v účetním dokladu může žádat buď na podprogram 20.B.a. kategorii Výkrm a odchov drůbeže na podestýlce NEBO 20.B.f. kategorie
Kachny výkrm.

Na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní dotace –
Dotační programy – 20.B. – příručky umístěna příručka pro žadatele s názvem „Příručka pro žadatele k
aplikaci Číselníky a Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů 2023 pro DP 20.B.“.

Příručku pro vyplnění DP 20.B. lze stáhnout zde.