Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.10.2020

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 20.B.

Žadatelé, kteří si v období od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020 podali Formulář s doklady na prokázání nároku na dotace pro 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže si mohou podávat Změnu Dokladů prokazující nárok na dotaci na tento dotační program v případě, že podali chybný Formulář nebo zapomněli nahrát jakoukoli povinnou přílohu. Na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci SZIF poskytuje – Národní dotace – Dotační programy – 20.B. umístěna příručka pro žadatele s názvem „Příručka pro žadatele o zemědělské národní dotace k elektronickému podání žádosti o dotaci – změna – prokázání nároku na dotace u DP 8.F., 20.A., 20.B., 20.C. a 20.D.“

Příručka je pro více dotačních programů, v současné chvíli lze podat změnové žádosti pouze na DP 20.B.!

Příručku pro vyplnění lze stáhnout zde: Příručka pro žadatele o zemědělské národní dotace k
elektronickému podání žádosti o dotaci – změna – prokázání nároku na dotace u DP 8.F., 20.A.,
20.B., 20.C. a 20.D.