Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.8.2023

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací: 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

Na základě Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – DP 20.A., 20.D. s číslem jednacím MZE-47047/2023-13111 ze dne 11. srpna 2023 se dotační program 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic a 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka pro sledované období dotačního roku 2023 (1. 10. 2022 – 30. 9. 2023) z důvodu nedostatku finančních prostředků bez náhrady ruší.

Z výše uvedeného důvodu v termínu od 1.10.2023 do 31.10.2023 nebude probíhat příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci včetně povinných příloh – potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře a dokladu o vyšetření bazénového vzorku mléka.

Dle čl. 6 písm. c) části A Zásad bude řízení o dotaci zastaveno. Fond bude zasílat Usnesení o zastavení řízení.