Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.9.2020

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 20.A., 20.C. a 20.D.

Od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2021 – dotační program 20.A. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU DOJNIC; 20.C. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU PRASAT; 20. D. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK SKOTU CHOVANÉHO V SYSTÉMU CHOVU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA pro nové sledované období 2021 (01. 10. 2020 – 30. 09. 2021).
Na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu jsou v sekcích SZIF
poskytuje – Národní dotace – Dotační programy – 20.A., 20.C. a 20.D. umístěny příručky
pro žadatele, které slouží k relevantnímu vyplnění a podání výše uvedených žádostí.

Celé znění ZDE