Kdo hledá, najde...

Aktuality

25.5.2023

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.H. ohledně příjmu žádostí o dotaci pro rok 2023

Na Portálu farmáře SZIF bude od 1. 6. 2023 spuštěn příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci pro dotační program 9.H. pro rok 2023.

Příjem probíhá od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023.

Příručka pro žadatele k přípravě a podání dokladů prokazující nárok na dotaci je k dispozici na Portálu farmáře SZIF Nová podání → velká růžová ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení → složka 9.H. → složka Příručky → příručka pro žadatele k podání dokladů prokazující nárok na dotaci.
Příručka pro žadatele je k dispozici také na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) → SZIF
POSKYTUJE → Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 9.H. → KE STAŽENÍ → Příručky.

Podpora účasti vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací MZe, ale i na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí, kde nemá MZe oficiální účast. Seznamy mezinárodních veletrhů a výstav, pro něž je možno podat žádost o dotaci, jsou uvedeny v Zásadách.