Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.8.2023

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.A.b.4.a.-j. – příjem žádostí o dotaci pro rok 2024

V Praze dne 28. července 2023

Na Portálu farmáře SZIF je pro žadatele spuštěn příjem žádostí o dotaci na dotační podprogramy 9.A.b.4.a.-j. pro rok 2024.

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 probíhá od 1. 8. 2023 do 31. 3. 2024.

Na Portálu Farmáře SZIF naleznou žadatelé Příručku k podání žádosti. Vpravo nahoře Nová podání → ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení → složka 9.A.b.4.a.-j. → složka Příručky → zde je k dispozici Příručka pro žadatele k podání žádosti o dotaci k dotačnímu programu 9.A.b.4.a.-j.

Příručka pro žadatele k dotačnímu programu 9.A.b.4.a.-j. je také k dispozici na webových stránkách SZIF (www.szif.cz).

Po ukončení realizace projektu se podává Formulář dokladů prokazujících nárok na dotaci, a to v období od 1. 12. 2024 a do 31. 12. 2024.