Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.10.2022

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 13. – příjem žádostí o dotaci pro rok 2023

Od 15. 10. 2022 do 15. 02. 2023 je pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro dotační program 13. pro rok 2023.

Příručka pro vyplnění podání žádosti o dotaci 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a
zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu je k dispozici na Portálu farmáře
SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení →
složka 13. → složka Příručky.

Tato příručka je k dispozici také na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) → SZIF POSKYTUJE
→ Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 13. → sekce KE STAŽENÍ → Příručky.