Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.9.2020

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 1.R.

Zveřejněny byly formuláře Potvrzení ÚKZÚZ pro DP 1.R. a Potvrzení SISPO pro DP 1.R.
Formuláře jsou k dispozici:
– na Portálu farmáře SZIF → Nová podání → Národní dotace → Soubory ke stažení → složka 1.R.,
– na webových stránkách SZIF → SZIF POSKYTUJE → NÁRODNÍ DOTACE → Národní dotace →
Dotační programy → složka 1.R.
Vyplněný formulář Potvrzení ÚKZÚZ musí žadatel zaslat elektronicky na příslušného pracovníka
ÚKZÚZ, viz tabulka