Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.8.2023

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B. – Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Od 01.08.2023 do 31.8.2023 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2024 – dotační podprogram 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže.

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní dotace – Dotační programy – 20.B. – Příručky umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SLEDOVANÉ OBDOBÍ 2024 – DOTAČNÍ PROGRAM 20.B. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU DRŮBEŽE“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání žádosti k výše zmíněnému dotačnímu programu.

Příručku pro vyplnění a podání žádosti o dotaci 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže lze stáhnout zde.

NOVINKA: Žadatelé v žádosti o dotaci pro sledované období 2024 (01.09.2023 – 31.08.2024) v části formuláře s názvem „4. Ostatní údaje“ zvolí (na základě zaškrtnutí checkboxu), zda je zařazen do kategorie „Velký podnik“ nezávisle na podaném Prohlášení o zařazení do velikosti podniku.

Žadatel, který ve formuláři žádosti o dotaci zaškrtne variantu „Ano“ na otázku „Je žadatel zařazen do kategorie „velký podnik“?“ dokládá jako přílohu písemné doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v žádosti o dotaci.

Prosíme žadatele, aby se vyvarovali podávání žádosti poslední možný den, neboť v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což v poslední den možného podání je velmi obtížné.