Kdo hledá, najde...

Aktuality

29.8.2022

Informace pro žadatele k dotačním programům Národních dotací 20. (výkrm, SBTP, dojnice, prasata)

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků

Od 01.9.2022 do 30.9.2022 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2023 – dotační program 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků.

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci „Národní dotace – Dotační programy – 20.E. – Příručky“ je umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 2023 – DOTAČNÍ PROGRAM 20.A, 20.C, 20.D, 20.E.“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání žádosti k výše zmíněnému dotačnímu programu.

Příručku pro vyplnění a podání žádosti o dotaci pro dotační program 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků lze stáhnout zde:

https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-20e


Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka
Od 01.9.2022 do 30.9.2022 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2023 – dotační program 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka.

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci „Národní dotace – Dotační programy – 20.D. – Příručky“ je umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 2023 – DOTAČNÍ PROGRAM 20.A, 20.C, 20.D, 20.E.“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání žádosti k výše zmíněnému dotačnímu programu.

Příručku pro vyplnění a podání žádosti o dotaci pro dotační program 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-20d


Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

Od 01.9.2022 do 30.9.2022 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2023 – dotační program 20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat.
Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci „Národní dotace – Dotační programy – 20.C. – Příručky“ je umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 2023 – DOTAČNÍ PROGRAM 20.A, 20.C, 20.D, 20.E.“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání žádosti k výše zmíněnému dotačnímu programu.

Příručku pro vyplnění a podání žádosti o dotaci pro dotační program 20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-20c


Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 

Od 01.9.2022 do 30.9.2022 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2023 – dotační program 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic.
Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci „Národní dotace – Dotační programy – 20.A. – Příručky“ je umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 2023 – DOTAČNÍ PROGRAM 20.A, 20.C, 20.D, 20.E.“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání žádosti k výše zmíněnému dotačnímu programu.

Příručku pro vyplnění a podání žádosti o dotaci pro dotační program 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 

https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-20a


Prosíme žadatele, aby se vyvarovali podávání žádosti poslední možný den, neboť v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což v poslední den možného podání je velmi obtížné.

Zdroj: SZIF