Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.8.2023

Informace pro žadatele dotačního programu 2.A. – Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat – příjem žádostí o dotaci pro rok 2024

V Praze dne 1. srpna 2023

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o zahájení příjmu žádostí na dotační program Národních dotací 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat pro rok 2024.

Podání žádosti (motivačního formuláře) pro rok 2024 probíhá elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře.

Příručku pro podání žádosti naleznete na webových stránkách Fondu u dotačního programu 2.A. v části Ke stažení > Příručky zde.

Žadatel podává žádost o dotaci na každý předmět dotace zvlášť. Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.

Povinnou přílohou k žádosti pro rok 2024 je Oprávnění nebo pověření k výkonu činnosti, popř. doklad o uznání chovatelského sdružení podle § 3 a 5 zákona č. 154/2000 Sb., či chovatelského podniku prasat.

U předmětů dotace 2.A.a.1., 2.A.e.1.a.D.1., 2.A.e.1.a.K, 2.A.e.1.a.L., 2.A.e.1.a.O.1., 2.A.e.1.a.O.2., 2.A.e.1.a.P., 2.A.e.1.a.R., 2.A.e.1.a.S., 2.A.e.2.g.1., 2.A.e.2.g.2., 2.A.e.2.g.3., 2.A.e.2.g.4., 2.A.e.2.h., 2.A.e.2.i., 2.A.e.2.j. a 2.A.e.2.k.1., 2.A.e.2.k.2. je žadatelem příslušné uznané chovatelské sdružení nebo oprávněná osoba (=administrátor), jejichž prostřednictvím se poskytuje podpora konečným příjemcům dotace.

Příslušné uznané chovatelské sdružení nebo oprávněná osoba podává žádost o dotaci za všechny konečné příjemce dotace (tj. za celou sumu dotací).

Jednotliví koneční příjemci dotace jsou povinni podat své požadavky na poskytnutí dotace u příslušného uznaného chovatelského sdružení nebo oprávněné osoby do 1. 10. daného roku, a to způsobem, který určí administrátor.

Konečným příjemcem dotace je chovatel/majitel příslušného vyjmenovaného hospodářského zvířete. Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti.

Termíny příjmu žádostí o dotaci pro rok 2024 najdete zde.