Kdo hledá, najde...

Aktuality

5.3.2019

Informace pro žadatele AEKO – novela nařízení vlády M10

Dne 1. března 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 59/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálněklimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Celé znění ZDE