Kdo hledá, najde...

Aktuality

25.2.2019

Informace pro žadatele 7. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Upozorňujeme tímto žadatele 7. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (příjem žádostí 9. – 30. 10. 2018), jejichž žádosti o dotaci byly doporučeny nebo doporučeny jako náhradníci, že v úterý 5. března 2019 (18:00 hod) je konečný termín pro doložení povinných, příp. nepovinných příloh a aktualizovaného formuláře žádosti o dotaci (v souladu s obecnými podmínkami a příslušnými specifickými podmínkami Pravidel pro žadatele konkrétních operací).

Aktuálně evidujeme doložené přílohy pouze u cca 11% administrovaných žádostí o dotaci.

Vzhledem ke zkušenostem z předchozích kol PRV doporučujeme žadatelům, aby doložení příloh
a aktualizované žádosti o dotaci prováděli s dostatečným časovým předstihem před konečným
termínem.

Manuál pro doložení příloh k žádosti o dotaci přes Portál farmáře jsou k dispozici na www.szif.cz
 Program rozvoje venkova 2014-2020  KE STAŽENÍ  Postupy administrativních kroků
Žádostí PRV – projektová opatření od 7. kola

Státní zemědělský intervenční fond
Odbor projektových opatření rozvoje venkova