Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.2.2021

Informace pro žadatele 10. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 – nerealizace projektů ze strany žadatelů/příjemců dotace a stažení žádostí o dotaci

V Praze dne 17. února 2021  Na základě informací ze strany nevládních organizací a z komunikací pracovníků Regionálních odborů SZIF s žadateli, kteří mají v 10. kole PRV administrovanou nebo již schválenou Žádost o dotaci, bychom tímto chtěli požádat žadatele 10. kola PRV, kteří již nyní vědí, že z jakýchkoliv důvodů nebudou projekt realizovat, aby prostřednictvím Portálu farmáře podali Oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele.

Stažení žádostí o dotaci ze strany žadatelů uvolní finanční prostředky, které budou moci být dále
efektivně využity v rámci Programu rozvoje venkova.

Postup (manuál) pro podání „Oznámení o stažení Žádosti o dotaci“ je k dispozici na:

Portálu farmáře – „Nová podání“ – sekce „Žádosti PRV – projektová opatření“ – dlaždice „Žádosti PRV – projektová opatření“ – „Ke stažení“ – „Soubory ke stažení“ – „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření“ – dokument „Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele přes Portál farmáře“,
webových stránkách SZIF – www.szif.cz (https://www.szif.cz/cs/prv2014) – „SZIF POSKYTUJE“ – „PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“ – „KE STAŽENÍ“ – „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření“ – dokument „Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele přes Portál farmáře“.

Státní zemědělský intervenční fond
Odbor projektových opatření rozvoje venkova